שותף ניהל מאחורי גבם של שני שותפיו מו"מ עם בעל הנכס שבו ניהלה השותפות מאפייה משגשגת, וכרת עימו הסכם שכירות תוך שהוא מנשל את שותפיו, וממשיך לנהל את המאפיה בעבור עצמו בלבד.

בעקבות בקשה שהוגשה ע"י משרדינו בהליך בוררות המתנהל בפני שופט מחוזי בדימוס, חוייב השותף לשלם ללקוחותינו, בהחלטת בינתיים ועד להחלטה אחרת, את אותם הרווחים שקיבלו במהלך תקופת השותפות, מהעסק החדש שהוא מפעיל.

החלטה תקדימית תחייב שותף לשעבר לשלם
אהבת? דרג!