תביעות להסרת הקיפוח

למשרד ניסיון עשיר בניהול תביעות להסרת קיפוח, הן של המקפח והן של המקופח. לרוב מדובר במקרים בהם בעל השליטה מנצל את הכוח שבידו על מנת לקפח את המיעוט, תוך פגיעה בציפיות הלגיטימית שלו. הקיפוח מתבטא בדרך כלל באישור עסקאות לטובת בעלי השליטה, מידור המיעוט ממידע וחלוקת העושר של החברה באופן לא שוויוני.

במשך שנים רבות ניהל המשרד תביעות קיפוח רבות, גדולות כקטנות, תוך שהוא זוכה להישגים רבים בתחום זה.

דוגמאות:

  • שוורץ נ' גאיה אירועי יוקרה
  • חברת מ.מ. מבדק פתח תקווה
  • חברת ביפאט
  • חברת קווינקולהז'ר
  • חברות פלטפורמה ופיגמנט

תביעה נגזרת

תביעה נגזרת היא התביעה המוגשת בשם החברה על ידי בעלי מניות המיעוט. ניתן להגיש תביעה נגזרת אך ורק במקרים בהם בעל הכוח בחברה פוגע בזכויותיה של החברה שלא כדין, תוך גרימת נזק עקיף לבעלי מניות המיעוט. הואיל והסמכות להגיש תביעה בשם החברה כנגד המעוול נתונה לבעל הכוח בחברה, ומובן שהוא לא יסכים שהחברה תתבע אותו, "גוזרים" במקרים המתאימים את כוח התביעה מהחברה ומאפשרים לבעל מניות המיעוט להגיש את התביעה בשם החברה כנגד המעוול. תביעה נגזרת מחייבת אישור מוקדם של בית המשפט הבוחן את תום ליבו של המבקש ועילת התביעה.

דוגמאות:

  • קלאב הוטל נ' קווינקולהז'ר
  • ספקיוריטי נגד הכשרת היישוב