ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד- צמרת מוריה נ' ק' אדרי

ת"א 14160-02-16

כנגד חברה ציבורית ניתן צו עיקול במעמד צד אחד. משרדנו הגיש בקשה לביטול צו העיקול ולאחרדיון שהתקיים במעמד הצדדים, ביטל בית המשפט המחוזי בהחלטה מפורטת ומנומקת את צו העיקול וחייב את המצד שכנגד ב-8,000 ש"ח הוצאות.

אף בקשת רשות ערעור שהגיש הצד שכנגד על ההחלטה הנ"ל, נדחתה, והוא חוייב לשלם ללקוחותינו שכ"ט בסך 20,000 ש"ח.