השבת מיליונים ללקוח שטען שנעקץ – תיק חסוי

משרדנו הגיש תובענו בשם לקוח שהשקיע מיליוני שקלים בחברה שהציגה בפניו מצג ולפיו בבעלותה תוכנת תרגום בשלבי פיתוח באיכות הגבוהה ביותר. דרשנו את השבת הכספים שהושקעו בחברה וכן הגשנו בקשה למתן צו עיקול זמני, שהתקבלה, ובסופו של יום, לאחר שהתקיימו דיוני הוכחות ארוכים וממצים, נכרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, ומכוחו השיבו הנתבעים…