צפריר בכנר נ' ליטו גרופ בע"מ

ס"ע 10619-12-08 תביעה שמשרדנו הגיש בשם מנכ"ל לשעבר של החברה הציבורית, ליטו גרופ בע"מ, בגין אי תשלום תנאי העסקתו כפי שנקבעו. הנתבעות טענו שלל טענות לרבות טענת קיזוז, ובסופו של יום, דחה בית הדין את טענת הקיזוז של הנתבעות וחייבן לשלם לתובע סך של 177,100 ש"ח – הפרשי שכר, סך של 246,773 ש"ח – בגין…