חובת הזהירות של בנק כלפי צדדים שלישיים

ת"א 43291-03-15 משרדנו ייצג זוג שמכר את דירתו ולמרבה הצער והתדהמה, עורך הדין שייצג אותם בעסקה גזל את מלוא התמורה שנתקבלה ממכירת הדירה. בעקבות זאת, הגיש משרדנו תובענה כנגד הבנק שבו התנהלו חשבונותיו של עורך הדין, בטענה שהבנק התרשל במילוי חובותיו כלפי לקוחותינו. ביום 18.7.18 ניתן על ידי בית משפט שלום בראשון לציון פסק דין…

תביעה ע"ס 40 מיליון ש"ח – עיסא ערטול נ' הנקל סוג

ת"א 51133-05-18 לאחר שחברת הענק הנקל סוג הפסיקה באופן חד צדדי את ההתקשרות עם לקוחותינו, ערטול, הסתבר לערטול שהנקל וגורי (המפיצה שהחליפה את ערטול) ממשיכות להפיץ את מוצרי הנקל עם כיתוב ולפיו היבואן של המוצרים היא חברת מונדפאת אלג'ליל בע"מ (חברה זרה בבעלות ערטול) עם מספר הטלפון של חברה עיסא ערטול בע"מ בנצרת עילית. מיד…