חובת הזהירות של בנק כלפי צדדים שלישיים

ת"א 43291-03-15 משרדנו ייצג זוג שמכר את דירתו ולמרבה הצער והתדהמה, עורך הדין שייצג אותם בעסקה גזל את מלוא התמורה שנתקבלה ממכירת הדירה. בעקבות זאת, הגיש משרדנו תובענה כנגד הבנק שבו התנהלו חשבונותיו של עורך הדין, בטענה שהבנק התרשל במילוי חובותיו כלפי לקוחותינו. ביום 18.7.18 ניתן על ידי בית משפט שלום בראשון לציון פסק דין…