בחודש מרץ 2018 כרת משרדינו עבור "פולשים" הסכם פשרה שמכוחו יפוצו במיליוני שקלים ע"י החברה שרכשה את השטח בו הם מתגוררים.

מדובר בתביעת פינוי שהגישה חברה כנגד לקוחותינו שהתגוררו ביחד עם הוריהם בשטח מזה עשרות שנים אך מבלי שזכויותיהם נרשמו, והוגדרו ע"י התובעת כ"פולשים". לאחר מאמצים רבים ניכרת הסכם פשרה עם התובעת, שמכוחו שולמו ללקוחותינו מיליוני ש"ח רבים.

פיצוי "פולשים" במיליוני שקלים חדשים
אהבת? דרג!