ס"ע 10619-12-08

תביעה שמשרדנו הגיש בשם מנכ"ל לשעבר של החברה הציבורית, ליטו גרופ בע"מ, בגין אי תשלום תנאי העסקתו כפי שנקבעו. הנתבעות טענו שלל טענות לרבות טענת קיזוז, ובסופו של יום, דחה בית הדין את טענת הקיזוז של הנתבעות וחייבן לשלם לתובע סך של 177,100 ש"ח – הפרשי שכר, סך של 246,773 ש"ח – בגין דמי הודעה מוקדמת ודמי הסתגלות, וכן חייב את הנתבעות להעביר לבעלות התובע את כל הכספים שנצברו בפוליסת ביטוח המנהלים על שמו וחייבם בשכ"ט והוצאות בסך 40,000 ש"ח.


צפריר בכנר נ' ליטו גרופ בע"מ
אהבת? דרג!