ת"א 51133-05-18

לאחר שחברת הענק הנקל סוג הפסיקה באופן חד צדדי את ההתקשרות עם לקוחותינו, ערטול, הסתבר לערטול שהנקל וגורי (המפיצה שהחליפה את ערטול) ממשיכות להפיץ את מוצרי הנקל עם כיתוב ולפיו היבואן של המוצרים היא חברת מונדפאת אלג'ליל בע"מ (חברה זרה בבעלות ערטול) עם מספר הטלפון של חברה עיסא ערטול בע"מ בנצרת עילית.

מיד הגשנו בשם הלקוחות בקשה לצו מניעה זמני, ולא לאחר דיון שהתקיים במעמד הצדדים, ניתן צו מניעה זמני האוסר על הנקל וגורי לשווק ולמכור את המוצרים עם הכיתוב של ערטול.

לאחר הגשת הבקשה לצו מניעה זמני הוגשה כנגד הנקל סוד תביעה בסך 40,000,000 ש"ח בגין נזקים שנגרמו לה עקב הפסקת ההתקשרות שלא כדין.

תביעה ע"ס 40 מיליון ש"ח – עיסא ערטול נ' הנקל סוג
אהבת? דרג!