ת"א 1884/07 סבן נגד רוזנברג ואח' (נבו 1.11.10)

עו"ד יוסי כהן הגיש לבית המשפט המחוזי בת"א עתירה למתן הצהרה כי הסכם למכירת ורכישת מניות שנכרת בין הצדדים תקף ומחייב.

document-428334_640

בית המשפט המחוזי והנשיא אורנשטיין קיבלו את העתירה. בערעור שהוגש לעליון ע"א 9247/10 רוזנברג נ' סבן אושר פסק הדין במחוזי ונקבע, בין השאר:

כדי שניתן יהיה להסיק ממסמך שנחתם בין צדדים למו"מ – מסמך המבטא הסכמה בדבר תנאים מסוימים של עסקה אך מוסיף וקובע כי ייחתם הסכם סופי בעתיד – שנכרת חוזה, נדרשים להתקיים שני יסודות מצטברים ברגע הכריתה: גמירות דעת להתקשר בחוזה מחייב וכן על ההסכמה להיות מסוימת די צרכה.

כל עוד הושגה בו הסכמה בנוגע לפרטים שהצדדים ראו בהם מהותיים לעסקה – דרישת המסוימות מתקיימת לגביו. במקרה דנן, אי פירוט תנאי ומועדי התשלום כמו גם יתר הפרטים החסרים לא גרעו מגמירות הדעת והמסוימות של הצדדים. אין מדובר בפרטים שהצדדים ראו בהם פרטים מהותיים וניתן להשלימם מכוח הדין או הנוהג.

נגד פסק דינו של בית המשפט העליון הוגשה בקשה לדיון נוסף אך גם היא נדחתה. (דנ"א 5488/13)

סבן נגד רוזנברג: ההסכם המחייב בין הצדדים
5 (100%) 1 vote