בג"צ 7607/13 בית החולים סניטס נ' שרת הבריאות ואחרים. שרת הבריאות החליטה להפחית את מספר המיטות בבית החולים סניטס ולאחר מכן בוטל סיווגו כבית חולים. הח"מ הגיש עתירה נגד החלטות אלה ובית המשפט הגבוה לצדק הוציא צו על תנאי המורה למשיבים לבוא ולנמק מדוע לא תבוטלנה החלטותיהם.

skin-2404163_640

בית החולים סניטס נגד שרת הבריאות
אהבת? דרג!