בג"צ 858/89 פנינה כהן ועמותת אלמנות ויתומי צה"ל נ' שר הביטחון ואחרים: פסק דין תקדימי בשאלת חופש ההתאגדות, זכות העיון וזכות הייצוג.

עניינה של העתירה הוא בשאלת ייצוגן של אלמנות חללי צה"ל בכל הקשור לקידום האינטרסים הכלכליים וחברותיים של אלמנות ויתומי צה"ל, כולל יצירת קשר עם המשפחות השכולות והנצחת זכר הנופלים במערכות ישראל. העותרת היא עמותה רשומה, המייצגת את מרבית אלמנות צה"ל. ארגון יד לבנים פעל כל השנים כמייצג של ההורים השכולים ואלמנות צה"ל. לטענת העותרת, הייצוג של ארגון יד לבנים אינו לרצון להן ונכפה עליהן למורת רוחם ובניגוד לדין. המחלוקת בין הצדדים הובאה בהסכמתם להכרעתו של פוסק.

בית יד לבנים. XKigry, מתוך התחרות "ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת", באדיבות: פיקיוויקי.

בית יד לבנים. XKigry, מתוך התחרות "ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת", באדיבות: פיקיוויקי.

מסקנתו הייתה, כי האלמנות והיתומים אכן מהווים קבוצה ייחודית בעלת אינטרסים ובעיות משלה, שאינם זהים לאלה של קבוצות השכול האחרות. בעקבות כך, ניתנה החלטתו של הפוסק, לפיה יש לקיים בחירות ארציות במסגרת ארגון יד לבנים, לשם בחירת נציגות לאלמנות ויתומי צה"ל, החברות בארגון.

בית המשפט הגבוה לצדק הורה למשיבים להעביר לעותרת את רשימת האלמנות של משרד הביטחון, כפי שהועברה לארגון יש לבנים וכן הקנה להן זכות עיון בפנקס החברות של עמותת יד לבנים. בנוסף הורה בית המשפט כי כדי להבטיח את קיומן של הבחירות, על הארגון להעמיד לרשות ועדת הבחירות את התקציבים והשירותים הנדרשים לצורך זה. רוב האלמנות תמכו בהפרדות מארגון יד לבנים ועמותת אלמנות ויתומי צה"ל הפכה בעקבות כך לגוף המייצג היחיד מול משרד הביטחון ושאר הגופים.

פסק דין תקדימי בשאלת חופש ההתאגדות
אהבת? דרג!