הסכם למראית עין: יאנה ברוטימן ואח' נ' ב.ר. סטון ואח'

ת.א. 2085/08

משרדנו ייצג את עו"ד שושנה לונדנר בהליך בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בפני השופטת בדימוס דניה קרת.

עו"ד לונדנר מונתה ככונסת נכסים למניותיו ונכסיו (בשווי של מיליוני שקלים) של איש עסקים  שנקלע לקשיים כלכלים.

התובעים הגישו תובענה ובמסגרתה טענו שעוד לפני מינויה של עו"ד לונדנר ככונסת, נכרת ביניהם לבין איש העסקים הסכם למכירת הנכסים אליהם, ולפיכך ההסכם הנ"ל גובר על זכויותיה של כונסת הנכסים בנכסים.

לאחר הליך ארוך, לרבות דיוני הוכחות ארוכים במהלכם נחקרו כל המעורבים, קיבל בית המשפט את טענת משרדנו ולפיה ההסכם עליו נסמכו התובעים היה הסכם למראית עין בלבד ובלתי חוקי, שמטרתו היחידה הייתה להבריח את נכסיו של איש העסקים מפני נושיו.

פסק דין אקראייזן נ' פדלון ואח'

ת"א 1735-05

תביעה שהוגשה כנגד ארבעה לקוחותינו בגין טענה שלאחד מהם ניתנה הלוואה ע"ס 8,000,000 ש"ח ושלושת הנוספים חתמו כערבים להלוואה. לאחר דיוני הוכחות נדחתה התביעה ובית המשפט קבע כי התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי אכן הלוותה ללקוח משרדנו את הסכומים הנטענים.