השבת מיליונים ללקוח שטען שנעקץ – תיק חסוי

משרדנו הגיש תובענו בשם לקוח שהשקיע מיליוני שקלים בחברה שהציגה בפניו מצג ולפיו בבעלותה תוכנת תרגום בשלבי פיתוח באיכות הגבוהה ביותר. דרשנו את השבת הכספים שהושקעו בחברה וכן הגשנו בקשה למתן צו עיקול זמני, שהתקבלה, ובסופו של יום, לאחר שהתקיימו דיוני הוכחות ארוכים וממצים, נכרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, ומכוחו השיבו הנתבעים…

שינוי החלטה בדבר ביטול רישיון עסק- ברק גדעון בע"מ נ' מדינת ישראל

עש"ר 40170-04-16

משרדנו ייצג חברת כוח אדם גדולה בערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה על החלטה בדבר ביטול רישיון עסק העסק שלה.

בדיון שהתקיים בפני בית הדין לעבודה, הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין שמשמעותו למעשה: ביטול ההחלטה בדבר ביטול רישיון החברה.

ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד- צמרת מוריה נ' ק' אדרי

ת"א 14160-02-16

כנגד חברה ציבורית ניתן צו עיקול במעמד צד אחד. משרדנו הגיש בקשה לביטול צו העיקול ולאחרדיון שהתקיים במעמד הצדדים, ביטל בית המשפט המחוזי בהחלטה מפורטת ומנומקת את צו העיקול וחייב את המצד שכנגד ב-8,000 ש"ח הוצאות.

אף בקשת רשות ערעור שהגיש הצד שכנגד על ההחלטה הנ"ל, נדחתה, והוא חוייב לשלם ללקוחותינו שכ"ט בסך 20,000 ש"ח.