פסק דין אקראייזן נ' פדלון ואח'

ת"א 1735-05

תביעה שהוגשה כנגד ארבעה לקוחותינו בגין טענה שלאחד מהם ניתנה הלוואה ע"ס 8,000,000 ש"ח ושלושת הנוספים חתמו כערבים להלוואה. לאחר דיוני הוכחות נדחתה התביעה ובית המשפט קבע כי התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי אכן הלוותה ללקוח משרדנו את הסכומים הנטענים.